Site menu:

 

Contact

Zhengqing Ouyang, Ph.D.
Assistant Professor
10 Discovery Drive
Farmington, CT 06032
Tel: (860) 837-2494
Fax: (860) 837-2398
zhengqing.ouyang at jax.org

Map